مقاله ها

حریم امنیتی

این Privacy Policy نشان می دهد که وبسایت شرکت خزر مرینوس به چه نحوی اطلاعات را از بازدیدکنندگان جمع آوری کرده و از آن ها به چه گونه ای محافظت و یا استفاده می کند.

اطلاعات شخصی افراد

ما ممکن است به شیوه های مختلف اطلاعات شخصی افراد را جمع آوری کنیم. مثلا زمانی که بازدیدکنندگان فرمی را پر می کنند و یا وارد بخشی از وبسایت می شوند که از آن ها فعالیتی را جویا می شود. بازیدکنندگان ممکن است مورد سوال قرار گرفته و نام و ایمیل و آدرس پستی ویا شماره تلفن آنها پرسیده شود. اگرچه همواره این امکان فراهم است تا بازدیدکنندگان بدون انکه نام ان ها فاش شود سایت را بازبینی کنند. ما فقط زمانی اطلاعات شخصی از افراد خواهیم خواست که آن ها خود نیز تمایل به دادن اطلاعات باشند. بازدیدکنندگان همواره این موقعیت را دارا هستند تا از دادن اطلاعات امتناع کرده که البته سبب آن خواهد شد تا از ورود آن ها به بخش هایی خاص از سایت جلوگیری به عمل آید.

 

ها در مرورگر Cookie

وبسایت ما ممکن است از Cookie های مختلفی بهره ببرد. مرورگر های بازدیدکنندگان به هدف نگهداری اطلاعات و همچنین آسان سازی جستجوی اطلاعات این Cookie ها را بر روی سیستم آن ها قرار می دهد. البته همواره بازدیدکنندگان این امکان را دارا هستند تا مرورگر خود را طوری تنظیم کنند تا این Cookie ها ذخیره نشوند و یا اخطار دهند. البته دانستن این نکته ضروری است که این سبب می شود تا وبسایت همه فعالیت های تعریف شده خود را بطور کامل نتواند انجام دهد.

ما چطور از اطلاعات جمع شده استفاده می کنیم؟

     شرکت خزر مرینوس ممکن است که اطلاعات شخصی افراد را جمع آوری کرده و به دلایل زیر مورد استفاده قرار دهد....

      

ادامه مطلب..

 

 

آمار بازدیدپروژه ها


مسیر ارتباطی دیگر


Linkedin Linkedin  

تماس با ما 


۴۳۶۹ ۸۶۰۴ ۰۲۱

۳۵۸۰ ۸۶۰۴ ۰۲۱