ماموریت ما

ماموريت گروه صنعتي خزر مرينوس بالا بردن کيفيت و تنوع محصولات توليد داخل ،درحد نمونه هاي خارجي بابسته بندي مناسب جهت ارائه به بازارهاي داخلي و خارجي ميباشد. در نتيجه محصولات با کيفيت زمينه ساز حمايت از مصرف کنندگان داخلي شده و گامي بلند در راستاي صادرات، ارز آوري و رونق اقتصادي کشور عزيزمان ايران بر مي دارد.   بديهي است که اين گروه صنعتي با استفاده از آخرين تکنولوژي هاي روز دنيا در صنعت نساجي و بکارگيري نيرو هاي متخصص داخلي در راستاي نيل به چشم انداز تعيين شده، کمکي در راستاي حل معضل اشتغال در منطقه خواهد کرد.

 

آمار بازدیدپروژه ها


مسیر ارتباطی دیگر


Linkedin Linkedin  

تماس با ما 


۴۳۶۹ ۸۶۰۴ ۰۲۱

۳۵۸۰ ۸۶۰۴ ۰۲۱