ارتباطات تجاری ما

گروه صنعتي خزر مرينوس در راستاي تامين مواد اوليه و ماشين آلات باشرکتهاي مختلفي از ديگرنقاط دنيا ارتباط مؤثر دارد. اين روابط نزديک، دامنه کاري شرکت را با ديگر نقاط دنيا گسترش داده وگزينه هاي تجاري جديدي راپيشروي شرکت قرار داده است.

 

 ليستي از اين ارتباطات تجاري در اينجا قابل مشاهده است.

Merinos Home Textile (www.merinos.com.tr)

Bahar Textile (www.bahartextile.com)

Changshu Parkson Textile (www.csbesta.com)

Changshu Besta Textile (www.csbesta.com)

Longfu Recycling Energy Scientec (www.cn-longfu.com)

Irimex  (www.irimex.com)

Vega Turk (www.Vega-Turk.com)

 

آمار بازدیدپروژه ها


مسیر ارتباطی دیگر


Linkedin Linkedin  

تماس با ما 


۴۳۶۹ ۸۶۰۴ ۰۲۱

۳۵۸۰ ۸۶۰۴ ۰۲۱