اعضای تیم ما

اعضاي تيم اجرائي گروه صنعتي خزر مرينوس متشکل است از مديران با تجربه که سابقه طولاني در ايجاد و اداره واحد هاي توليدي نساجي اعم از اجرا، تامين و انتقال تجربه به نيروهاي تازه وارد دارند. اين مهم زيربناي خوبي براي ايجاد يک واحد منظم و بروز فراهم خواهد آورد، چرا که تلفيقي از علم، تجربه و تکنولوژي هاي روز گرد هم آمده تا نتايج مطلوبي در جهت توليد با کيفيت بدست آيد.

آمار بازدیدپروژه ها


مسیر ارتباطی دیگر


Linkedin Linkedin  

تماس با ما 


۴۳۶۹ ۸۶۰۴ ۰۲۱

۳۵۸۰ ۸۶۰۴ ۰۲۱